INTRO


Добре дошли в света на живата вода!“Водата е “кръвта на земята” и в нейното природно състояние

е енергизирана от три вида магнитни енергии:

материален магнетизъм – магнитното поле на земята,

гравитационен магнетизъм – земната гравитация

и планетарен магнетизъм – магнетизъм от висок порядък,

поддържащ вселенския ред и отговорен за всичко живо.”


Йохан Грандер