INTRO

Скриниг за въздействието на природните дадености, храната и водата върху здравето на почиващи и работещи в комплекса "Топола скайс" до Каварна
Снимка № 1
Състояние на еритроцитите на човек, живеещ и работещ в комплекса "Топола скайс"


Снимка № 2
Състояние на еритроцитите на човек, почиващ в курорта Златни пясъци


Снимка № 3
Състояние на еритроцитите на човек, живеещ и работещ в гр. Варна


Снимка № 4
Състояние на еритроцитите, показващо много добро общо състояние, при човек, почивал две седмици в комплекса


Снимка № 5
Състояние на еритроцитите на човек, непосредствено след пристигането му от Москва в "Топола скайс", илюстрираща високо ниво на стрес, нервно напрежение и обща физическа преумора


Снимка № 6
Състояние на еритроцитите на същия човек след десетдневен престой в комплекса и провеждане на дихателни упражнения всяка сутрин

За периода от 11. 08. 2011 г. до 25. 08. 2011 г. на територията на "Топола скайс" бе извършен скрининг за нивото на оксидативен стрес и оценка на общото здравословно състояние на хора, които са дошли на почивка за различни периоди от време в комплекса, с методите „Наблюдение на капка жива кръв” (Оксидология) и Приложна кинезиология. За съпоставка същият анализ беше направен и за почиващи в курорта Златни пясъци и района на Виница, както и за хора, работещи в офиси в град Варна и в "Топола скайс". Общо бяха обхванати 70 човека – 30 граждани на Русия и Беларус и 40 граждани на България.

Коплексът "Топола скайс" се намира в екологично чист район на североизточното крайбрежие на Черно море. Надморската му височина е 150 метра с непосредствен изглед на Юг към морската шир. Теренът е устойчив, включващ утаечни пясъчни и варовикови скали. Водите са ниско минерализирани, хидрокарбонатни с рН 8 – 8,2, годни за употреба в бита и за пиене (сондаж и чешма в с. Топола).

Нивото на фоновата радиация е от порядъка на 0,006 – 0,007 микроСиверта, при фонова радиация за големите градове (Варна, София, Пловдив, Бургас...) от порядъка на 0,025 – 0,035 мСв; и 0,028 – 0,045 мСв (за мегалополиси от типа на Москва, Петербург, Минск, Киев). По този параметър "Топола скайс" се нарежда в числото на много свети места в България (Мадарското плато, Перперикон, Камен бряг, Седемте Рилски езера, Кръстова гора, нос Калиакра, нос Емине и др.). В такива местности човек може много бързо, буквално за часове, да се разтовари от напрежението и умората, натрупани в големия град. При престой от пет до седем дни може да си отдъхне и да се зареди енергийно за седмици наред. При престой от две до три седмици може да настрои тялото си на вълната на саморегулацията и да постигне траен оздравителен ефект при редица социално значими отклонения от здравето за цяла година. По-продължителният престой – 2-3 месеца и повече, е в състояние трайно да настрои човешкия организъм на вълната на доброто здраве и самочувствие за години наред.

Към феномените на този район на България трябва специално да се отбележат постоянните въздушни течения, които променят посоката си на движение по няколко пъти на ден, насищат въздуха с отрицателни йони, енергия и кислород (над 23% във въздуха, при 18 – 19% в големите градове). Това позволява бързо да се преодолеят оксидативният стрес, нервното напрежение и физическата умора, натрупани при повечето обитатели на съвременните големи градове (наблюдавани в 90% от случаите при хората веднага след пристигането им в комплекса).

Възможността да се съчетае пребиваването в "Топола скайс" с активни дихатели упражнения показа на практика, че всекидневни 30 минутни занимания (7 – 10 дни подред) са в състояние много бързо да регулират кръвното налягане, да успокоят ускорения пулс, да премахнат изцяло нервното напрежение и да доведат до видимо добро здравословно състояние и самочувствие на практикуващите.

Безспорен фактор за доброто самочувствие и бързото възстановяване са близостта на Черно море и прекрасният Аквапарк в коплекса. Водата е стихията на човешката душа. Край естествените водни басейни въздухът се насища с отрицателни йони, с йоните на почти всички полезни за човека микро- и макроелементи и с микролептонен газ, които възстановяват бързо и ефективно енергията и силата на човешката душа. Не случайно всички интервюирани участници в скрининга отбелязват невероятен чувствено-емоционален баланс, душевно равновесие и усещане за хармония с околния свят.

Специално трябва да се отбележи проведеният експеримент с приема на структурирана вода при 50 % от участниците в скрининга. За целта беше използвана трапезна и изворна вода, структурирана по технологията Грандер, (изследвана 10 години от академик Юрий Рахманин в Академията за естествени науки в Москва и утвърдена за използване в космическите програми на Русия, като средство, поддържащо отлично живота на хора, работещи в екстремни условия). Направените и обобщени от д-р Елена Тодорова резултати по метода на Оксидологията показаха следното:


Снимка № 7
Еритроцитна агрегация, показваща високо ниво на оксидативен стрес. Състояние преди употреба на изворна вода Грандер


Снимка № 8
Състояние на еритроцитите на същия човек 20 минути след употребата на чаша изворна вода Грандер

Кръвта е най-важната течност в човешкия организъм. От нейните реологични свойства зависи не само състоянието на сърдечно-съдовата система, но и здравето като цяло. И въпреки че размерът на еритроцитите е по-голям от този на колоидните частици, кръвта може да се разглежда като колоидно-дисперсна система, тъй като свойствата и поведението й се подчиняват на законите на колоидната химия.

Основна характеристика на колоидните разтвори е дзета-потенциалът. Той е мярка за електричния заряд, който възниква на фазовата граница между диспергираните частици и средата, в която се намират. Ако този потенциал е достатъчно нисък (за кръвта между –35 и –100 mV), колоидните частици ще са добре диспергирани и ще се намират отделно една от друга. При достигане на стойност –15 mV започва агрегация, която е максимална при стойност 0 mV. В това състояние кръвта не може да суспендира хранителните вещества и да ги пренася нормално до всички клетки, както и не може да суспендира крайните продукти от обмяната на веществата и да ги извежда от организма.


Снимка № 9
Еритроцитна и тромбоцитна агрегация при човек, който употребява от една до две чаши вода дневно (200 – 300 мл.)


Снимка № 10
Състояние на еритроцитите на човек, който пие между 2,5 и 3 литра трапезна или изворна вода дневно

Употребата на изворна вода Грандер и на води, структурирани по тази технология, води до понижаване на стойността на дзета-потенциала на кръвта при хора с изразена еритроцитна агрегация, което се проявява като освобождаване на еритроцитите и възстановяване на нормалните реологични свойства ва кръвта. Този ефект на водата Грандер се наблюдава 20 минути след изпиването на чаша такава вода, но за да се получат трайни резултати, е необходима системна употреба.


Подобен ефект се постига и при приема на изворни и трапезни води с ниска минерализация, които са едно от природните богатства на България. А за съвременния човек достъпът до качествена, наситена с енергия, сила и полезни вещества питейна вода е наистина от първостепенно значение.

Картината на добрите условия за отдих и възстановяване на здравето в "Топола скайс" се допълва и от приема на храна, приготвяна от плодове и зеленчуци, поизведени в екологично чистия район на Североизточна Добруджа по традиционните за българското земеделие методи с приложение на естествени торове и защита на растенията.

Скринингът беше извършен от Иван А. Тодоров, експерт-оператор по сложни системи, радиестезист и специалист по природосъобразен начин на живот, и от д.п.н. Елена Тодорова, магистър фармацевт.