INTRO


Двете открития на Йохан Грандер


Информационната вода - носителят на живота

Чистата изворна вода, естествено излязла на повърхността на земята придобива състояние на висока структурна стабилност, когато е обработена с постоянен магнитен генератор по определен начин. Резултатът от този процес е получаването на информационната вода - ядрото на технологията на Грандер.

Преносът на информация - силата на виталността

Информационната вода създава резонансно поле около себе си, което винаги променя околната вода без директен контакт с нея, независимо от наличието на каквито и да било прегради.

Това е същността на процеса на ревитализация.

Официално признание на работата на Йохан Грандер:

Сребърен медал на Руската академия за естествени науки

Австрийски почетен кръст на Федералното министерство на образованието, науката и културата