INTRO


Какво е това ревитализация на водата?Използвайки високопланинска изворна вода, бликаща в стара медна мина, в Йохберг, Австрия, Йохан Грандер я подлага на въздействието на постоянен магнитен генератор.

Като резултат от този процес той получава, така наречената информационна вода, която е основната съставка на всички негови бъдещи устройства.

Съживяването на водата по метода на Йохан Грандер е напълно естествен процес без употребата на химикали, външна енергия или филтрация. По време на процеса водата получава жизнена сила от природата и космоса.

В резултат на това проточната, циркулационната или околната вода придобива структура от висок порядък, както и специални качества, които оказват винаги благотворно въздействие на растенията, животните, хората и тяхното жизнено пространство.