INTRO


Защо е необходима ревитализацията?Човешката цивилизация е подлагала и подлага водата на неестетвени за нея въздействия - вкарва я в тръби, движи я под налягане, добавя в нея химикали, облъчва я с радиация, замърсява я с електросмог.

В резултат на това водата губи жизнената си енергия и се превръща в информационно мъртва вода.