INTRO

Пчелите обичат ГрандерД-р Цоньо Георгиев е ветеринарен лекар, завеждащ лаборатория по микробиология с трийсетгодишен опит в Районната бактериоло­гична ветеринарна станция в град Добрич.

През 2010г. той провежда експеримент по биоинформационна профилактика и лечение на пчелни семейства в село Калина, община Генерал Тошево, в който използва потопяеми устройства на Йохан Грандер и информационни носители, приготвени от него от специфичен материал и заредени от руския биорезонансен уред „Радамир” с информация за борба с вирусите, бактериите, гъбичките и паразитите по пчелите. През последните години в световен мащаб се появява синдрома „Празен кошер”, предизвикан от масовото прилагане на пестициди в индустриалното земеделие. Използвайки чешмяна вода, структурирана по технологията на Грандер д-р Цоньо Георгиев поставя в нея носителите на информация и с така получената вода приготвя захарен сироп в пропорция 1:1 захар и вода, който дава 3 поредни дни по 200 мл на всяко пчелно семейство. После се дава по 200мл през 3 дни в продължение на месец. Профилактиката и лечението се извършиха от 20-ти март до 20-ти април, и от 10-ти август до 10-ти септември. Съчетаването на двете технологии доведе до отстраняване на практически всички патогенни причинители в пчелните семейства:
Ревитализирана вода наситена с информация се постави и на поилките на пчелните семейства, като след месец бяха установени следните безспорни резултати:

  • Пълна непрекъснатост на пилото - промазано пило.
  • Видима липса на патогенни причинители.
  • Очевидно стимулиране плодовитостта на майката.

При използване на обикновена водопроводна вода, която не е обработена по технологията на Грандер се установи, че тя поема 38.2% от подадената информация, докато водата, обработена с устройствата на Грандер поема 100% от подадената й информация. По този начин получаваме и здраво пчелно семейство, и екологично чист мед без употреба на химиотера­пев­тици и антибиотици.