INTRO


Произход на технологията за ревитализация на водатаВ края на седемдесетте години австрийският естествоизпита- тел Йохан Грандер се занимава изкючително с връзката между водата и естествения магнетизъм.

Неговите експерименти имат за цел да развият такава форма на естествена енергия, която да бъде безвредна за човека, а същевременно да е в състояние да генерира електричество. В продължение на десет години той разработва различни естествени магнитни генератори, произвеждащи високо честотна енергия, която е напълно безвредна, даже при докосване с ръка.

Йохан Грандер установява, че преобразуването на енергията може да стане във вода и че в резултат на това, водата придобива специални свойства.

Този процес той нарича ревитализация на водата, в смисъл на нейното съживяване и възвръщане на нейните естествени свойства.