INTRO

Устройства на Грандер за циркулационна вода


Циркулационните устройства не трябва да се използват за питейна вода!

Водата от нагревателния контур е подложена на изключително тежки и неестествени условия. Тя се подава към тръбите под налягане, след което многократно се нагрява и охлажда. Този постоянен „стрес” води до там, че водата постепенно започва да губи от своята сила и виталност – тя „умира”. Техническите проблеми се явяват чест резултат от този процес.
Образуването на ръжда е един от най-често срещаните проблеми. Той е свързан с отделянето на кислород, който преминава през пропускливите материали. Така обогатената с кислород вода за отопление има корозиращ ефект върху тръбите, бойлерите и тръбните съединителни части, в резултат на което възниква точкова корозия (питинг), изтичане и образуване на окисна корица. Самата вода за отопление става кафява или черна на цвят. Отлагането на котлен камък пречи на топлопредаването, особено в нагревателните системи с топла вода. Калцият се включва в реакцията при температура 50°C и се утаява под формата на накип.
Изпускането на газове, в резултат от увеличаване на температурата, образуване на биослой и разсейване на кислорода са сред причините, водещи до шум в тръбите. Тръбните съединителни части са водо-, но не и газо-непропускливи.

Установено е, че милиметър котлен камък увеличава консумацията на енергия с около 10%!


Образувалите се биофилм и утайка представляват тънък слузест слой, в който има изобилие от бактерии, гъбички, водорасли и мръсни частици, които на свой ред водят до запушване на тръбите - особено тръбите за подово отопление.

Пестете, като намалите градусите на стайната температура!

Хората, които от години използват Грандер технология за жива вода в системите си за отопление посочват, че са съумели съществено да понижат температурата в стаята, благодарение на живата вода на Грандер, тъй като тази вода създава по-осезаемо чувство за топлина, което пък от своя страна води до значителни икономии от енергия. В резултат от увеличеното топлопредаване, хората някак по-осезаемо усещат топлината, което пък води до понижаване градусите на стайната температура.

Ако понижите температурата в стаята с 1 градус, ще спестите до 6% от енергията необходима за отопление!