INTRO

БИОИНФОРМАЦИОННИ НОСИТЕЛИ

ОТКРИВАНЕТО НА ЧЕСТОТНО РЕЗОНАНСНАТА ТЕРАПИЯ

Профилактиката и лечението на заболяванията при растенията, животните и човека с немедикаментозни безопасни методи, привлича вниманието на все повече мислещи лекари. Известно е, че всяка клетка и всичко, което има температура по-висока от 0 °С има своя честота на трептене. Зарегистриран е диапазон на честотите на повече от 150 000 паразитни форми – вируси, бактерии, микози и паразити. Това откритие на д-р Роял Реймънд Райф през 30-те години на 20-ти век е позволило да се разработят нови методи за диагностика и лечение. В неговата основа е обективния физичен процес, наречен резонанс. Методът на д-р Райф позволява да се унищожават само вирусите, без да се засягат здравите клетки и тъкани.


ОТ ОТКРИТИЕТО КЪМ ИЗОБРЕТЕНИЯТА

В резултат на продължителни изследвания американският микробиолог-клиницист Хулда Кларк през 80-те години на 20-ти век преоткрива забравената идея на д-р Райф, като по опитен път намира честотата, която влияе на биохимичните процеси в клетката, като предизвиква метаболичен блок - спира клетъчното дишане на болестотворните паразити.

При всички паразитни форми на живот, тази честота е еднаква – 30 КHz! Изобретеният от нея уред, известен като „Запер“, избягва разрушителното действие на химиотерапевтиците, като информацията може да се записва на носител, а в организма прониква подобно на всички вълни, чрез биологично активните точки по меридианите и енергоинформационните центрове. „Запер“ работи с правоъгълни вълни с честота 30 КHz.

Изучавайки отработените от специалистите методи на диагностика и лечение и анализирайки техните достойнства и недостатъци, руските учени разработват в края на 20-ти век биорезонансния прибор „Радамир”, можещ комплексно и достатъчно ефективно да реши проблема, за очистване на растителния, животинския и човешки организъм от вируси, бактерии, гъбички и паразити.

През 2010 г. Д-р Цоньо Георгиев, ветеринар с 30 годишен опит от град Добрич, изобрети биоинформационни носители, които са изработени от пчелни продукти и завити с алуминиево фолио, което не се маха при употреба.

В направените от нас изследвания бяха проверени ефектите на биоинформационните носители в профилактиката и лечението на болестите по пчелите, съчетано с обработена по технологията на Йохан Грандер вода.


ХАРМОНИЗИРАЩ РЕЗОНАНСЕН ПОЛЯРИЗАТОР

Информационният носител, съдържа информация от 150 билки, заедно с матрица на здрава клетка и положителни мислоформи. Може да бъде използван от хора над 3 години, като стимулира изхвърлянето на токсини от организма и укрепва здравето, но не бива да бъде използван като заместител на лекарство!
Носителят се поставя в структурирана по Грандер вода минимум 10 минути на количество от 1 литър вода (1 л – 10 мин; 2 л – 20 мин; 3 л – 30 мин). Няма ограничение за максималния престой на поставения носител във водата. При сериозни здравословни проблеми -инфаркт, диабет, инсулт, хипертония и подобни , водата се пие 3 пъти на ден по 50 мл за период от 7 дни.
Втората седмица се приема повече от 50 мл, според индивидуалната поносимост, като количеството изпита заредена вода е добре да бъде между 1 – 1,5 л на ден. Така заредената водата се приема профилактично по методиката за втората седмица на хора със сериозни здравословни проблеми. Приемът на обработената с този носител вода продължава 70 дни, като след 70-ят ден се прави почивка от 30 дни. След края на почивката, отново се приема 70 дни.

МОГА И БЕЗ ЦИГАРИ!

Използва се за отказване от тютюнопушене. Информационният носител се поставя веднъж на ден на артерия радиалис - където е пулсът на китката за време от 15 мин. до 2 часа, според индивидуалната поносимост на всеки -може да се залепи с лейкопласт или да се превърже с бинт. Три пъти на ден - сутрин, обед и вечер носителят се поставя в 50 мл. структурирана вода по технологията на Грандер за минимум 10 минути, след което водата се изпива. Цялата процедура се прави ежедневно в продължение на 21 дни. Ако се наложи, според всеки индивидуален случай, се прави 7 дни почивка, след което процедурата отново се извършва 21 дни и така до пълното отказване на цигарите.

МОГА И БЕЗ АЛКОХОЛ !

Използва се при проблеми с употребата на алкохол. Информационният носител се поставя в количеството вода, което се изпива за 1 ден, като носителят стои в структурирана вода минимум 10 минути на количество от 1 литър вода (1 л – 10 мин; 2 л – 20 мин; 3 л – 30 мин и т. н.). Няма ограничение за максималния престой на поставения носител във водата Пие се само така обработена вода в съотношение 30 мл на 1 кг живо тегло – примерно при тегло от 70 кг, необходимото количество вода е 2100 мл, 30 минути преди храна или 90 до 120 минути след храна. Приемът на такава вода да се извършва минимум 70 дни.

БИОИНФОРМАЦИОННИ НОСИТЕЛИ + ГРАНДЕРСКА ВОДА = ЗДРАВИ ПЧЕЛИ

Биоинформационните носители „Сложи и забрави!” служат за профилактика и лечение на пчелни семейства като подобряват жизнената среда и отстраняват всички патогенни причинители в пчелното семейство: ascosphaera apis – варовито пило; varroa jacobsoni – акар; nozema apis – нозематоза; paenibacillus larvae – американски гнилец и други гнилостни заболявания.

Комплектът от три таблети, уникална разработка на д-р Цоньо Георгиев се използва за насищане с информация на структурирана вода по технологията на Йохан Грандер, срещу болестотворните причинители, като специфичната информация е качена от руския биорезонансен прибор "Радамир".

Бионосителите се поставят във вода за минимум 10 минути на количество от 1 литър вода (1 л – 10 мин; 2 л – 20 мин; 3 л – 30 мин и т. н.). Няма ограничение за максималния престой на поставения носител във водата. С така получената вода, наситена със специфична информация се приготвя захарен сироп в съотношение 1:1 захар и вода, като се дава 3 дни по 200 мл. на пчелно семейство.

След първото подхранване се прави почивка от 3 дни и отново се дава по 200 мл. захарен сироп, като този път подхранването се извършва през 3 дни в продължение на месец. Профилактиката и лечението се извършват през пролетта и през есента, съгласувано с дните по Мария Тун.

Наситената с информация вода може да се използва и в направените поилки за пчелите, като тя не трябва да се загрява или замразява. Препоръчително е пчелните семейства ежедневно да имат в поилките си такава вода.

Комплектът от носители е с минимален срок на действие от 6 месеца след първата употреба.