INTRO


СТРУКТУРА НА ВОДАТА


Две води могат да имат еднакви химични, микробиологични и физични параметри, но да са с различно качество поради различната си вътрешна структура!