INTRO

Сините устройства на ГРАНДЕРИзбор на устройство

За да изберете правилното устройство, трябва да се съобразите с размера на тръбите, най-високото потребление на вода и с коефициента на замърсяване на водата. Това означава, че размерите на Грандер устройството, което ще инсталирате не винаги отговарят на размера на тръбите, затова окончателното решение относно избора на устройство трябва да се вземе на място.

Срок на годност

Направените в продължение на повече от 30 години проучвания показват пълно удовлетворение от страна на клиентите ни. Самият ефект на ревитализация на водата е вечен – т.е няма амортизация.

Конструктивни материали

Всички устройства за ревитализация на водата са изработени от неръждаема стомана V2А и са с гаранция 5 години от производителя.

Доклади на специалисти

Водата на Грандер и устройствата на Грандер са сертифицирани като „хигиенични и технически безопасни” съгласно докладите на специалисти публикувани от университета в Грац, TÜV Виена и SVGW.
Модели W300 и W400 са с номинална ширина на фланеца съгласно стандарт DIN 2633


Проточни устройства на Грандер за апартаменти


Устройствата на Грандер за апартаменти се монтират традиционно след водомера и след филтъра за механични частици. Ако съществуват система за обратна осмоза или друг вид филтрация, устройството винаги се монтира последно по веригата. Точният вид на устройството се определя от цолажа на тръбите, както и от дебита. Важно условие за подбор на мястото за монтажа е температурата да не пада никога под 1оС, а също и да не надвишава 95оС, както и в близост да няма източници на електромагнитно излъчване - помпи, магнити, минимум на 50 см от устройството.